Århus - degne


Kordegne, kantorer og alterdegne ved Århus Domkirke
Jørgen Sørensen

ørgen Sørensen nævnes i 1619. Jørgen Sørensen nævnes i Århus bys tingbog 2 gange i 1639, den ene gang køber han to boder: "Jørgen Sørensen degn. Rasmus Nielsen Feldballe borger og indvåner i Ebeltoft solgte og skødede til Jørgen Sørensen degn halvparten af de to boder, som er liggende på Mejlgade, norden næst Peder Andersens gård og sønden næst fornævnte Jørgen Sørensens egen gård, og strækker sig fra adelgaden og øster på til Jørgen Degns egen ejendom, og er i samme boder boende Rasmus Sørensen og Jacob Billedsnider." (Citat fra: Nørgaard-Pedersen, Bjarne og Kirstin. Jyske tingbøger m.m. (Cd-rom).)

Christen Lauritsen d. 1639

Christen Lauritsen var underdegn. Christen Lauritsen nævnes 1637 i Århus bys tingbog.
Christen Lauritsen døde 1639.

Niels Nielsen Krog f. d. 30. november 1615 d. d. 12. august 1685

Niels Nielsen Krog blev født d. 30. november 1615 i Norge som søn af præst i Berg Niels Christensen Krog født ca. 1556 død 1665 og Anne Olufsdatter.
Niels Nielsen Krog blev 1. gang gift med Cecilie Margrethe Pedersdatter Blichfeld født ca. 1625 død 1661, datter af præst i Værum (Randers amt) Peder Christensen Blichfeld død 1649 og Anne Mogensdatter.
Niels Nielsen Krog blev 2. gang gift med Gjertrud Nielsdatter Lyngby, født ca. 1617 død 1697 i Horsens, datter af præst i Lyngby, Randers amt Niels Sørensen Nykirk født ca. 1578 død 1651 og Else Nielsdatter Ørsted født ca. 1685 død 1624. Gjertrud Nielsdatter Lyngby havde tidligere været gift 1. gang med ridefoged på Skanderborg slot Jacob Jensen Wedel død 1661og 2. gang gift med borgmester i Århus Christen Jensen død 1666.
Niels Nielsen Krog havde følgende børn: Christian født 1645 død 1646. Christian født 1654 død 1654. Peder født 1754 død 1731, sognepræst i Besser på Samsø men fra 1688 biskop i Trondhjem, gift med Anna Dorthea Bremer født 1659 død 1746. Anna Margrethe død 1717, gift med øverste kapellan ved Århus domkirke Melchior Jørgensen Sommerfeld født 1640 død 1710.
Niels Nielsen Krog blev student i Roskilde 1635. Han blev hører Århus og kordegn ved Århus Domkirke 1639. Han blev konrektor i Århus 1641 og magister samme år. Han blev rektor i Århus 1647. Han blev præst i Vejlby 1658. I årene som rektor i Århus er han flere gange i embedsmæssig sammenhæng nævnt i Århus bys tingbog. I 1665 fik han i henhold til Marselisborg birks tingbog skøde på en gård i Ormslev.
Niels Nielsen Krog døde d. 12. august 1685.

Anders Sørensen Sjørup f. ca. 1584 d. 1663

Anders Sørensen Sjørup var født ca. 1584. Anders Sørensen Sjørup blev rektor i Middelfart 1622. Han nævnes 1634 som underdegn ved Vor Frue kirke i Århus, da han får ventebrev på et vikarie ved domkapitlet. Han blev underdegn ved Århus Domkirke 1641. Han er nævnt talrige gange i Århus bys tingbog bl.a. om en sag hvor han sælger et værelse til en fuld mand der senere klager derover. Denne sag enden ved retten. Af Århus bys tingbog frengår det ligeledes at underdegn ved domkirken Jørgen Bertelsen Helsingør hustru er arving efter Anders Sørensen Sjørup.
Anders Sørensen Sjørup døde 1663.

Henrik Christensen Blichfeld f. 1631 d. d. 16. marts 1703

Henrik Christensen Blichfeld var født 1631 i Lyngå som søn af præsten Christen Henriksen Blichfeld født ca. 1600 død 1641 og Margrethe Thomasdatter Lyngaa født 1603 død 1673. Margrethe Thomasdatter Lyngaa var gift 2. Gang med præst i Lyngaa Søren Madsen Ørsted død 1684.
Henrik Christensen Blichfeld havde følgende søskende: Karen født 1624. Thomas født 1626 død 1689, præst i Tørring, Ringkøbing amt. Otto født 1629. Dorthea født 1634 død 1683, gift med præst i Bjerring, Viborg amt Niels Christensen Hjermind født ca. 1622 død 1673. Hans født 1637 død 1714, levede i Norge, gift 1. Gang med Eline Jensdatter død 1666, gift 2. Gang med Anne Abelsdatter død 1719. Christen født 1639 død 1693, forvalter på Frisenvold, gift med Maren Lauritsdatter født ca. 1636 død 1710. Christen født 1641.
Henrik Christensen Blichfeld havde følgende halvsøskende: Anne født 1643 død 1677, gift med præst i Boddum, Thisted amt Christen Christensen Friis født ca. 1643 død 1695. Mads født 1644 død 1713, præst i Lyngaa, gift1 gang med Ellen Christensdatter Basballe, gift 2. Gang med Anne Jacobsdatter Winther født ca. 1650 død 1714. Inger født 1646.
Henrik Christensen Blichfeld blev 1. gang gift med Karen Christensdatter Friis født ca. 1635 død september 1677, datter af præst i Vor Frue kirke i Århus Christen Nielsen Friis født ca. 1604 død 1664 og Karen Clemensdatter født ca. 1610 død 1685.I Vor Frue kirke findes et epitafie over Christen Nielsen Friis født ca. 1604 død 1664 og Karen Clemensdatter (Se foto (Foto: Bente Feldballe)).
Henrik Christensen Blichfeld og Karen Christensdatter Friis havde følgende børn sammen: Christen født ca. 1664 død 1709, præst i Køge, gift 1. Gang med Maren Andersdatter Aagaard født 1647 død 1707, gift 2. gang med Maren Andersdatter Fjelsted født 1687 død 1717. Karen død 1713, gift med præst i Ringsted Peder Jacobsen Paulin født ca. 1662 død 1729. Margrethe født ca. 1667 død 1712, gift 1. Gang med Niels Nielsen født ca. 1627 død 1689, gift 2. Gang med Niels Lauritsen Fogh født 1646 død 1710, rådmand i Århus (se Niels Nielsen Ibsen Fogh, underdegn ved Århus Domkirke). Mette født 1671 død 1721 gift med Jørgen Hansen Rhodeus – se senere degn. Maren død ca. 1704, gift med Hans Thomsen Strømberg død 1718, ejer af Vinderslevgård.
Henrik Christensen Blichfeld blev 2. gang ifølge Kgl. Bev. D. 3. september 1685 gift med Margrethe Johansdatter Rhumann født ca. 1665 død 1756, datter af præst i Århus Domkirke Johannes Wolfgangsen Rhumann født 1622 død 1676 og Anna Eriksdatter Monrad født 1639 død 1710.
Henrik Christensen Blichfeld og Margrethe Johansdatter Ruhmann havde følgende børn sammen: Hans Rhumann. Anne Cathrine født 1687 død 1717, ugift.
Henrik Christensen Blichfeld blev student i Århus 1651. Han blev cand. theol. 1658. Han blev hører i Århus og kordegn ved Århus Domkirke 1660. Han blev præst ved Vor Frue kirke 1664. Han blev magister 1665.
Henrik Christensen Blichfeld døde d. 16. marts 1703.

Niels Eskesen

Niels Eskesen nævnes som degn ved domkirken da han i embedsmæssig sammenhæng er nævnt i Århus bys tingbog 1673.

Jørgen Hansen Rhodeus f. ca. 1662 d. d. 13. maj 1731

Jørgen Hansen Rhodeus var født ca. 1662 i Århus som søn af præst i Åby og konrektor Hans Jørgensen Rhodeus født 1625 død 1679 og Magdalene Christensdatter Borchgreving født 1645 død 1672. Hans Jørgensen Rhodeus havde tidligere været gift med Cecilie Andersdatter død 1664.
Jørgen Hansen Rhodeus havde søsteren Elisabeth født 1672, gift med konrektor i Århus Bagge Junghans død 1717.
Jørgen Hansen Rhodeus blev 1693 gift med Mette Henriksdatter Blichfeld født 1671 død 1721, datter af Henrik Christensen Blichfeld og Karen Christensdatter Friis – se tidligere degn.
Jørgen Hansen Rhodeus og Mette Henriksdatter Blichfeld havde følgende børn: Magdalene Cathrine født 1694, gift med byskriver Peter RasmussenStockdorf. Anne Erika født 1696. Johan Jørgen født 1698 død d. 7. juli 1741, underdegn ved domkirken - se der. Henrik Blichfeldt født 1701 død 1701.
Jørgen Hansen Rhodeus blev student I Århus 1683. Han blev bachelor 1685 og cand. theol. 1686. Han blev hører i Århus og kordegn ved domkirken 1688. Han blev konrektor i Århus og præst i Åby 1692. Han blev magister 1696. Han blev rektor i Århus 1701 men entlediget 1728.
Jørgen Hansen Rhodeus døde d. 13. maj 1731, og er begravet i Århus domkirke.

Jens Jensen Mundelstrup f. d. 14. december 1689 d. d. 21. juli 1736

Jens Jensen Mundelstrup blev født d. 14. december 1689 som søn af rektor i Århus Jens Nielsen Mundelstup.
Jens Jensen Mundelstrup blev gift d. 9. juni 1717 med Ingeborg Marie Jespersdatter Hutfeld død 1762, datter af borgmester i Århus Jesper Nielsen Hutfeld født 1626 død 1696 og Sidsel Christensdatter Clementin født 1643 død 1713.
Jens Jensen Mundelstrup og Ingeborg Marie Jespersdatter Hutfeld havde sønnen Jens Jensen Mundelstrup født 1718 død d. 22. juni 1789, underdegn ved Århus Domkirke - se senere.
Jens Jensen Mundelstrup blev student I Århus 1706. Han blev bachelor 1707 og cand. theol. 1709. Han blev hører i Århus 1709 og blev tillige kordegn ved domkirken. Han blev magister 1716. Han blev konrektor og præst i Åby 1717. Han blev præst ved Vor Frue kirke 1729, var provst. Jens Jensen Mundelstrup og Ingeborg Marie Jespersdatter Hutfeld er begge begravet i Hutfelds kapel i Århus domkirke.
Jens Jensen Mundelstrup døde d. 21. juli 1736.

Hans Olsen Raun f. ca. 1685 d. 1744

Hans Olsen Raun var født ca. 1685 i Norge.
Hans Olsen Raun blev 1. gang gift d. 25. oktober 1719 med Margrethe Sørensdatter. Hans Olsen Raun blev 2. gang gift d. 31. maj 1727 med Beate Hansdatter Blichfeld født ca. 1696 død d. 14. maj 1773, datter af præst i Søften Hans Frandsen Blichfeld født ca. 1650 død 1704 og Sidsel Clemensdatter.
Hans Olsen Raun blev student 1707. Han blev bachelor 1716. Han blev hører i Århus før 1716. Han blev kordegn ved Århus Domkirke ca. 1717.
Hans Olsen Raun døde 1744.

Balthasar Jensen Halse f. d. 14. december 1712 d. 1771

Balthasar Jensen Halse var født d. 14. december 1712 som søn af præst i Tøstrup (Randers amt) Jens Andersen Halse død 1753 og Else Richardsdatter Winchel. Jens Andersen Halse havde tidligere været gift med Anna Dorthea Hansdatter Lindegaard død 1705.
Balthasar Jensen Halse havde følgende søskende mange søskende bl.a. Peder Cøler født 1718 død 1768, præst i Tøstrup (Randers amt).
Balthasar Jensen Halse var gift med Christiane Stivart Moth født 1698 død d. 2. juli 1773. Christiane Stivart Moth havde tidligere været gift med proprietær Lars Fogh på Skaarupgaard.
Balthasar Jensen Halse blev student 1727. Senere var han informator på Skaarupgaard. Han blev magister 1742. Han blev 1744 hører i Århus og kordegn ved Århus Domkirke. Han blev konrektor 1747, men blev entlediget 1769. Han blev kancelliråd 1767. Der har eksisteret kisteplader fra begravelserne i Århus domkirke for både Balthasar Jensen Halse og Christiane Stivart Moth. På Balthasar Jensen Halse's sluttede teksten med: "Her har du en retskaffen Mands Skilderie, Stræb nu at ligne det!" (Citat fra: Licht, Kjeld de Fine. Michelsen, Vibeke. Poulsen. Danmarks kirker XVI. Århus Amt. 2. Bind. S. 900). Teksten på Christiane Stivart Moth's kisteplade var: ".... tiltrådte sin Reise til Evigheden 19. maj 1698, fortsatte den i 75 år med eksemplarisk afholdenhed ' i medgang, uovervindelig frimodighed i modgang etc. og var på denne rejse en hjerteelskelig datter, en u-skatteerlig ægtefælle fir de to nu salige mænd Laurids Fogh, forpagter på Schaarup gård, og Balthazar Halse, herre til Qvistrup, kancelliråd, moder til fire sønner, hvoraf den eneste efterlevende, kammerråd Søren Fogh, beklager tabet af sin moder. Fuldendte sin Reise 12. maj 1773 Ved en salig Indgang i de ævige Boliger." (Citat fra: Licht, Kjeld de Fine. Michelsen, Vibeke. Poulsen. Danmarks kirker XVI. Århus Amt. 2. Bind. S. 900).
Balthasar Jensen Halse døde 1771.

Joachim Gregersen Bruun f. d. 9. august 1729 d. d. 25. december 1797

Joachim Gregersen Bruun var født d. 9. august 1729 som søn af præst i Gjerrild (Randers amt) Gregers Otto Jochumsen Bruun født 1672 død 1742 og Anna Mikkelsdatter Müller født 1701 død 1774. Gregers Otto Jochumsen Bruun havde tidligere været gift med Karen Hansdatter Kappel død 1723. Anna Mikkelsdatter Müller blev 2. gang gift med Niels Langballe født 1687 død 1752, vejer og måler i Århus. Anna Mikkelsdatter Müller blev 3. gang gift 1754 med professor Jens Worm.
Joachim Gregersen Bruun havde søsteren Christine Augusta født 1728 død 1787, gift med præst i Vistofte (Randers amt) Erik Sjørup Pedersen Begtrup født 1713 død 1786.
Joachim Gregersen Bruun blev gift d. 22. maj 1759 med Bodil Cathrine Bytzou født 1737 død d. 30. august 1805, datter af præst i Vor Frue kirke i København Henrik Christoffer Olufsen Bytzou født 1693 død 1763 og Helle Helene Wegner død ca. 1738.
Joachim Gregersen Bruun og Bodil Cathrine Bytzou havde følgende børn: Anne Helene Cathrine født ca. 1770. Gregert Henrich Jens født ca. 1776. Jens Worm født ca. 1781.
Joachim Gregersen Bruun blev student i Århus 1748. Han blev cand. theol. 1752. Han blev hører i Århus og kordegn i Århus Domkirke 1755. Han blev præst i Kongens Lyngby 1758, præst i Nykøbing Sjælland 1769 og ved Vor Frue kirke i Århus 1781.
Joachim Gregersen Bruun døde d. 25. december 1797.

Johan Christian Hardung f. ca. 1705 d. d. 2 marts 1769

Johan Christian Hardung var født ca. 1705 i Vestindien.
Johan Christian Hardung blev gift i Mårslet 1741 med Anne Margrethe Brunov af Vilhelsborg, død 1760.
Johan Christian Hardung og Anne Margrethe Brunov havde følgende børn: Johan Christian født ca. 1747 død 1763.
Johan Christian Hardung blev student i Viborg 1727. Han blev bachelor 1728. Han blev hører i Århus før 1745. Han blev kordegn ved Århus Domkirke ca. 1758.
Johan Christian Hardung døde d. 2 marts 1769.

Henrik Ernst Grosmann f. d. 1. august 1732 d. d. 24. juni 1811

Henrik Ernst Grosmann var født d. 1. august 1732 i Haderslev som søn af premierleutnant Johan Henrik Grosmann og Sophia Amalia Tileman von Schenck.
Henrik Ernst Grosmann blev gift 1774 med Christine Elisabeth Heilman født 1740 død d. 20. marts 1816, datter af stiftfysikus i Århus August Vilhelm Heilman født 1695 død 1766 og Cathrine Fischer født 1707. August Vilhelm Heilman havde tidligere været gift med Mette Poulsen død 1730.
Henrik Ernst Grosmann blev student i Haderslev 1753. Han studerede i Jena 1753-1757. Han var informator 1757-1760. Han blev hører i Århus 1760 og tillige kordegn ved Vor Frue kirke 1765. Han var kordegn ved Århus Domkirke 1769-1781. Han blev vice-konrektor 1781, men entlediget 1789, formentlig fordi han samme år blev blind og lam og resten af livet ikke kunne gå. Han blev igen kordegn og klokker ved Århus Domkirke 1789-1792. Han blev magister 1781. Henrik Ernst Grosmann var meget musikalsk og komponerede en del værker hvoraf nogle angiveligt findes bevaret.
Henrik Ernst Grosmann døde d. 24. juni 1811.

Jørgen Hasselbalch f. d. 20. juni 1745 d. d. 6. marts 1820

Jørgen Hasselbalch var født d. 23. juni 1745 i Vistoft som søn af forvalter Christian Hasselbalch født 1702 død 1759 og Sophie Kirstine Begtrup født 1705 død 1759.
Jørgen Hasselbalch havde følgende søskende: Johanne Christine født 1733 død 1803. Anne Elisabeth født 1734 død 1777, gift med Laurits Gleerup født 1721 død 1803, grosserer i København. Maren født 1737 død 1786, gift med Jens Schousboe født 1729 død 1777, kammertjener på Klausholm, senere møller på Klausholm mølle. Antonette født 1738. Johan født 1739. Sofie Amalie født 1738. Johan født 1739 død 1794, forpagter på Vilhelmsborg, rådmand i Århus, gift med Friderica Sophia Carolina Thrane født 1732 død 1813. Sophie Amalie født 1740 død 1805, ugift. Christian født 1743 død 1820, var på Sct. Croix. Hans født 1746. Marie Christiana født 1748 død 1810.
Jørgen Hasselbalch blev gift d. 26. september 1783 i Århus med Margrethe Charlotte Schytte født 1751 i Århus død d. 3. juli 1827 i Aalborg, datter af rådmand Knud Schytte død 1789 og Mette Marie Wissing.
Margrethe Charlotte Schytte havde følgende søskende: Henrik Wissing Schytte f. d. 8. februar 1757 d. d. 16. september 1814, degn ved Frue kirke – se omtale der. Ivarre født ca. 1760.
Jørgen Hasselbalch blev student i Århus 1763. Han blev cand. theol. 1767. Han blev hører i Århus 1774 og tillige kordegn ved Århus Domkirke 1781. Han blev præst i Lerup-T 1783, men entlediget 1817.
Jørgen Hasselbalch døde d. 6. marts 1820.

Niels Lauritsen Liisberg f. d. 12. oktober 1755 d. d. 29. oktober 1814

Niels Lauritsen Liisberg var født d. 12. oktober 1755 i Århus som søn af drejer Laurits Nielsen.
Niels Lauritsen Liisberg var gift med Maren Mørch Bering født 1764 død d. 12. februar 1849 i Grenå, datter af præst i Gylling Peder Lauritsen Vitusen Bering og Ida Hedvig Hartman.
Niels Lauritsen Liisberg og Maren Mørch Bering fik følgende børn: Casper Ernst Hartmann født 1788 død 1790.
Niels Lauritsen Liisberg blev student i Århus 1772. Han blev cand. theol. 1779. Han blev hører i Århus 1779. Han blev magister 1782 og tillige kordegn ved Århus Domkirke 1783. Han blev præst i Ribe 1785. Han blev præst i Holme 1790, men entlediget 1812.
Niels Lauritsen Liisberg døde d. 29. oktober 1814.

Henrik Ernst Grosmann f. d. 1. august 1732 d. d. 24. juni 1811

Se tidligere.

Niels Thomsen f. ca. 1757 d. 1804

Niels Thomsen var født ca. 1757.
Niels Thomsen var ugift.
Niels Thomsen blev student i Århus 1777. Han blev hører i Århus 1781, tillige kordegn ved Århus Domkirke 1792, men entlediget 1800.
Niels Thomsen døde 1804.

Hans Emanuel Thygesen f. 1778 d. 1832

Hans Emanuel Thygesen var født 1778 i Århus som søn af amtsforvalter Jens Thygesen født ca. 1731 og Cecilie Marie Markussen. Jens Thygesen blev 2. gang gift med Sophie Føns Ahrengaard født ca. 1765.
Hans Emanuel Thygesen havde følgende søskende: Clemmen født ca. 1774. Friderich født ca. 1777. Hans Emanuel Thygesen havde halvsøsteren Cicilia Hansine Friderica født ca. 1785.
Hans Emanuel Thygesen blev student i Århus 1795. Han blev cand. phil. 1796. Han var kantor ved Århus Domkirke 1806-1808. Han var kaligrafilærer ved Randers lærde skole 1808-1809. Han er nævnt som skolelærer og kirkesanger i Lemme 1819. Han blev senere lærer ved Roskilde Borgerskole. Han blev cand. theol. 1831.
Hans Emanuel Thygesen døde 1832.

Peder Kabell

Se omtale som skoleholder.

Christen Nieman Rosenkilde

Se omtale som skoleholder.

Christian Rudolph Philip Risom f. 1780 d. d. 8. januar 1827

Christian Rudolph Philip Risom var født 1780 som søn af rådmand og byskriver i Århus Lorents Peter Risom født ca. 1738 død 1803 og Birgitte Marie Høstmarch født 1757 død 1806. Christian Rudolph Philip Risom havde følgende søskende: Mads født ca. 1776. Johan født ca. 1778. Anne Cicilia født ca. 1784. Ove født ca. 1789. Johanne Kirstine født ca. 1790.
Christian Rudolph Philip Risom blev gift d. 10. april 1805 i Århus med Anna Margrethe Bjørn født ca. 1776 død d. 28. januar 1837 i Onsbjerg.
Christian Rudolph Philip Risom blev student i Århus 1798. Han blev alterdegn og klokker ved Århus Domkirke ca.1811, tillige lærer ved det kommunale skolevæsen 1818.
Christian Rudolph Philip Risom døde d. 8. januar 1827.

Underdegne ved domkirken
Jørgen Bertelsen Helsingør f. ca. 1621 d. 1696

Jørgen Bertelsen Helsingør var født ca. 1621.

Jørgen Bertelsen Helsingør nævnes talrige gange i Årbys bys tingbog i årene 1668 til 1696. De fleste gange er det på vegne af andre med tilknytning til kirken, men i 1668 er det fordi hans hustru er arving efter degnen Anders Sørensen Sjørup og der er en sag om noget gæld.

Jørgen Bertelsen Helsingør blev begravet i et nu forsvundet gravsted i Århus domkirke

Jørgen Bertelsen Helsingør døde 1696
Peder Pedersen Schive f. ca. 1658 d. 1736

Peder Pedersen Schive var født ca. 1658.
Peder Pedersen Schive blev 1. gang gift 1696 i Ebeltoft med Maren Andersdatter, datter af herredsfoged i Begtrup Anders Pedersen født 1594 død 1666 og Bodil Andersdatter født 1597 død 1658. Peder Pedersen Schive blev 2. gang gift i Århus Domkirke 1730 med Birgitte Schierning.
Peder Pedersen Schive blev student i Viborg 1681. Han blev hører i Ebeltoft og senere i Århus. Han blev 1696 klokker og underdegn ved Århus Domkirke. Han nævnes i embedsmæssig sammenhæng i Århus bys tingbog 1698: "Peder Pedersen, underdegn til domkirken, på biskop doktor Johan Braems vegne opbød på rente en kapital 558 rigsdaler udaf de fattiges penge for nøjagtig underpant eller forsikring." (Citat fra: Nørgaard-Pedersen, Bjarne og Kirstin. Jyske tingbøger m.m. (Cd-rom).)
Peder Pedersen Schive døde 1736.

Niels Nielsen Ibsen Fogh f. ca. 1690 d. 1740

Niels Nielsen Ibsen Fogh var født ca. 1690 som søn af rådmand i Århus Niels Lauritsen Fogh født 1646 død 1710 og Margrethe Henriksdatter Blichfeld født ca. 1667 død 1712. Margrethe Henriksdatter Blichfeld var datter af Henrik Christensen Blichfeld, kordegn ved Århus Domkirke – se tidligere. Niels Lauritsen Fogh havde tidligere været gift med Anne Jensdatter Veggerslev født 1653 død 1689. Margrethe Henriksdatter Blichfeld havde tidligere været gift med Niels Nielsen Ibsen.I Vor Frue kirke findes et epitafie over Niels Lauritsen Fogh og begge hans hustruer og et krusifiks skænket af Niels Lauritsen Fogh (Se foto (Foto: Bente Feldballe)).
Niels Nielsen Ibsen Fogh havde følgende søskende og halvsøskende: Maren født 1687, gift med Bartholemæus Sørensen Skov død 1751. Karen født 1688 død 1732, gift med Peder Jensen Laasby født 1681 død 1760. Maren født ca. 1672, gift med Hans Thomsen Strømberg. Karen født ca. 1676 død 1749, gift 1. gang med købmand i Århus Jacob Nielsen Udsen, gift 2. gang med købmand i Århus Claus Frees Hornemand. Laurids ca. født 1679 død 1710, præst i Ejby. Mette født ca. 1681, gift med købmand i Næstved Vilken Hornemann. Jens født ca. 1683, købmand i Århus. Jørgen født 1686 død 1761, amtsskriver. Anne Marie født ca. 1695 død 1760. Anne Friis født ca. 1698 død 1742, gift med byskriver i Århus Jacob Jensen Dreyer født 1698 død 1741. Inger født 1701 død 1783, gift med amtsforvalter i Roskilde Rasmus Fugl født 1700 død 1761. Henrik Christian født 1705 død 1768, præst i Norge, gift med Gjertrud Christine Rosing født 1713 død 1798. Gedske født ca. 1706 død 1766, gift med tolder i Præstø Engelbret Hansen død 1760.
Niels Nielsen Ibsen Fogh var ugift.
Niels Nielsen Ibsen Fogh blev student i Århus 1711. Han blev klokker og underdegn ved Århus Domkirke 1736.
Niels Nielsen Ibsen Fogh døde 1740.

Johan Jørgen Rhodeus f. ca. 1698 d. d. 7. juli 1741

Johan Jørgen Rhodeus var født ca. 1698 som søn af kordegn ved Århus Domkirke Jørgen Hansen Rhodeus født 1663 død 1731 og Mette Henriksdatter Blichfeld født 1671 død 1721 - se der.
Johan Jørgen Rhodeus var ugift.
Johan Jørgen Rhodeus blev student i Århus 1716. Han blev bachelor 1717. Han blev hører i Århus 1721. Han blev tillige klokker og underdegn ved Århus Domkirke 1740.
Johan Jørgen Rhodeus døde d. 7. juli 1741.

Christen Hansen Cramer

Se omtale som skoleholder.

Jens Jensen Mundelstrup f. 1718 d. d. 22. juni 1789

Jens Jensen Mundelstrup var født 1718 som søn af kordegn ved Århus Domkirke Jens Jensen Mundelstrup født d. 14. december 1689 død d. 21. juli 1736 (se tidligere) og Ingeborg Marie Hutfeld død 1762.
Jens Jensen Mundelstrup var 1. gang gift med ukendt som døde 1762. Jens Jensen Mundelstrup blev 2. gang gift d. 12. oktober 1764 med Kirstine Esbendatter, enke efter Christen Hansen Cramer (se underdegn og skoleholder). Jens Jensen Mundelstrup blev 3. Gang 1776 i Tiset gift med Christence Skorup Stæhr født ca. 1733 død 1791, datter af Rasmus Stæhr og Johanne Bergenhammer. Johanne Bergenhammer havde tidligere været gift med Christen Jørgensen Schaarup.
Jens Jensen Mundelstrup blev student i 1735. Han blev hører i Århus 1755. Han blev klokker og underdegn ved Århus Domkirke 1764. Jens Jensen Mundelstrup er ligesom sine forældre begravet i Hutfelds kapel i Århus domkirke.
Jens Jensen Mundelstrup døde d. 22. juni 1789.

Underdegne, kordegne og alterdegn ved Frue kirke
Anders Sørensen Sjørup f. ca. 1584 d. 1663

Se under Århus Domkirke.

Willum Worm Rasmussen Thestrup f. d. 11. juli 1630 d. 1673

Willum Worm Rasmussen Thestrup var født d. 11. juli 1630 som søn af købmand i Århus Rasmus Pedersen Thestrup født 1588 død 1656 og Maren Olufsdatter født ca. 1593 død 1657.
Willum Worm Rasmussen Thestrup havde bl.a. (de var 11 søskende ialt) følgende søskende: Oluf, præst Dalby, Odense amt. Peder præst Husby, Odense amt. Mette, gift med Jens Winther.
Willum Worm Rasmussen Thestrup var gift med Karen Friis, muligvis datter af præst i Årslev Jørgen Nielsen Nielstrup født 1605 død 1650 og Anne Nielsdatter Friis født ca. 1609.
Willum Worm Rasmussen Thestrup var købmand i Århus, men tillige underdegn ved Vor Frue kirke. Der eksisterer i Århus domkirke et epitafie over Willum Worm Rasmussen Thestrups forældre. Willum Worm Rasmussen Thestrup er 1682 nævnt i Århus bys tingbog: "Christen Skeel til Sostrup, KM geheimeråd, ved hans fuldmægtig Oluf Nielsen Bonde i Vorgård med opsættelse her af tinget 29/6 næst afvigt havde stævnet Villum Testrup, borger sst og kordegn til Vorfrue kirke sst, for dom og tiltalte ham anlangende et forløfte, han havde gjort for sin svoger Jens Jørgensen til Christen Skeel efter hans obligation og forskrivning, dateret 15/5 1678, lydende på 100 rigsdaler, som Villum Testrup blev tilfundet at betale." (Citat fra: Nørgaard-Pedersen, Bjarne og Kirstin. Jyske tingbøger m.m. (Cd-rom).)
Willum Worm Rasmussen Thestrup døde 1673.

Jens Thuesen d. ca. 1684

Jens Thuesen var 1. gang gift med Anne Gregersdatter død ca. 1669. Jens Thuesen var 2. gang gift med Anne Pedersdatter.
Jens Thuesen døde ca. 1680.

Laurids Hansen Brandt/ Trige d. d. 19. september 1726

Laurids Hansen Brandt/ Trige var gift med Karen Andersdatter Winding død 1705, datter af præst i Vejerslev Anders Andersen Winding og Kirsten Jensdatter Ørsted.
Laurids Hansen Brandt/ Trige var underdegn ved Frue kirke i 42 år. Laurids Hansen Brandt/ Trige er nævnt i Århus bys tingbog flere gange 1688-1699.
Laurids Hansen Brandt/ Trige d døde d. 19. september 1726.

Thomas Jacobsen Gesius f. 1669 d. 1742

Thomas Jacobsen Gesius var født 1669 som søn af apoteker på Løveapoteket i Århus Jacob Gesius født Rostock 1634 død 1711 og Karen Brodersdatter Risbrich død 1669. Jacob Gesius blev gift 2. gang i Lybæk 1670 med Reinmuth Brasen født i Lybæk 1641 død 1706.
Thomas Jacobsen Gesius havde følgende søskende: Johan Gotfred død 1726, gift 1. gang med Maren Jørgensdatter død 1698, gift 2. gang med Susanne Cathrine Piper. Magdalena Sibylle født 1663. Magdalena Sibylle var gift 4 gange med 4 hinanden eftefølgende apotekere på Løveapoteket i Randers: Mogens Nogensen Skou født 1647 død 1688. Johan Reimer død 1704. Henrik Tegder død 1717. Peter Høppener født 1684 død 1721.
Thomas Jacobsen Gesius var gift med Gunder Pedersdatter født ca. 1682 død 1728, datter af hattemager i Horsens Peder Jensen død 1690 og Johanne Eskildsdatter død 1703. Johanne Eskildsdatter var gift anden gang med hattemager i Horsens Niels Rasmussen. Gunder Pedersdatter havde følgende søskende: Eskild født ca. 1685, Johanne født ca. 1687, Morten født ca. 1688, Jens født ca. 1689, Maren ca 1690. Gunder Pedersdatter havde følgende halvsøskende: Magdalene født ca. 1693, Rasmus født ca. 1699, Knud født ca. 1702.
Thomas Jacobsen Gesius og Gunder Pedersdatter havde følgende børn: Jacobi født ca. 1720, var apoteker på Svane Apoteket i Thisted 1750 til 1758. Karen født ca. 1712, gift første gang 1737 med farver i Randers Morten Brøchner født 1699 død 1740, gift anden gang med Christian Hugo Lund. Johanne født ca. 1715, gift første gang med Rasmus Møller, gift anden gang 1756 med Anders Knudsen Mammen født 1731.
Thomas Jacobsen Gesius blev student i Århus 1690. Omkring 1710 strides han med faderen og broderen om hvem der skal være apoteker på løveapoteket men det bliver faderen der fortsætter til sin død. Thomas Jacobsen Gesius blev af biskop Johan Oksen udnævnt til underdegn ved Vor Frue kirke 1728, men det blev der en del problemer med for magistraten og sognepræsten mente det tilkom dem at udnævne en degn. Kong Frederik IV blev spurgt og besluttede at det blev som biskoppen havde bestemt. Gesiusfamilien har haft et gravsted i Århus domkirke.
Thomas Jacobsen Gesius døde 1742.

Daniel Pristrop f. ca. 1721 d. 1761

Daniel Pristrop var født ca. 1721.
Daniel Pristrop var 1. gang gift med Anne Christine Ussing død 1759. Daniel Pristrop blev 2. gang gift d. 13. juni 1760 med Anna Sophia Charlotte Wulf.
Daniel Pristrop blev student i Trondhjem 1744. Han nævnes som degn ved Vor Frue kirke 1760.
Daniel Pristrop døde 1761.

Henrik Ernst Grosmann f. d. 1. august 1732 d. d. 24. juni 1811

Se omtale under Århus Domkirke.

Henrik Wissing Schytte f. d. 8. februar 1757 d. d. 16. september 1814

Henrik Wissing Schytte var født d. 8. februar 1757 som søn af rådmand og byskriver Knud Schytte født ca. 1707 død 1789 og Mette Marie Wissing født ca. 1727 død 1792.
Henrik Wissing Schytte havde følgende søskende: Margrethe Charlotte Schytte født 1751 død d. 3. juli 1827, gift med Jørgen Hasselbalch født d. 20. juni 1745 død d. 6. marts 1820, kordegn ved domkirken – se omtale der. Carl født 1752 død 1812, præst i Klovborg. Jens født 1758 død 1798, stempelkommisær. Ivarre født ca. 1760.
Henrik Wissing Schytte blev gift d. 15. oktober 1793 med Inger Woldum født d. 26. juni 1769 død d. 27. juni 1851 i København, datter af præst i Hvirring Morten Frandsen Woldum født ca. 1729 død 1797 og Anne Clara Madsdatter Spentrup.
Henrik Wissing Schytte og Inger Woldum havde følgende børn: Mette Marie født ca. 1795. Anne Clare født ca. 1797. Knud født ca. 1799.
Henrik Wissing Schytte blev student i Århus 1775. Han blev klokker og degn ved Vor Frue kirke 1795.
Henrik Wissing Schytte døde d. 16. september 1814.

Jacob Steenberg

Se omtale som skoleholder.

Christen Nieman Rosenkilde

Se omtale under Århus Domkirke og som skoleholder.

Christian Ulrich Melbye

Se omtale som skoleholder.

Johan Heinrich Wolter

Se omtale som skoleholder.

Kilder